Ankieta badania satysfakcji klientów Urzędu Miasta Racibórz - 2020

Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

1. W jakiej jednostce organizacyjnej załatwiał/a Pan/Pani swoją sprawę?

 

Biuro Obsługi Interesantów
Wydział Informacji i Promocji
Biuro Rady Miasta
Biuro Zarządzania Kryzysowego
Biuro Audytu i Kontroli
Referat Zamówień Publicznych
Straż Miejska
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Dróg Miejskich
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Inwestycji i Urbanistyki
Wydział Komunalny
Wydział Lokalowy
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wydział Organizacyjny
Wydział Rozwoju
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Społecznych
Wyczyść pola
Następne pytanie

2. Czego dotyczyła załatwiana przez Pana/Panią sprawa?

wydanie decyzji lub innego dokumentu
wydanie zaświadczenia
pozyskanie informacji
złożenie wniosku/pisma
inna - jaka? Proszę wpisać poniżej
Twoja własna odpowiedź:
Wyczyść pola
Następne pytanie

3. Jak ocenia Pan/Pani jakość obsługi?

bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
negatywnie
Wyczyść pola
Następne pytanie

4. W przypadku zaznaczenia w pytaniu Nr 3 odpowiedzi "negatywnie" proszę wskazać przyczyny:

Twoja własna odpowiedź:
Wyczyść pola
Następne pytanie

5. Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i kulturę osobistą pracowników załatwiających sprawę?

bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
negatywnie
Wyczyść pola
Następne pytanie

6. W przypadku zaznaczenia w pytaniu Nr 5 odpowiedzi "negatywnie" proszę wskazać przyczyny:

Twoja własna odpowiedź:
Wyczyść pola
Następne pytanie

7. Jakie trudności napotkał/a Pan/Pani podczas załatwienia sprawy? 

nie spotkałam/em się z trudnościami
zostałam/em skierowany do niewłaściwej osoby
otrzymałam/em niepełne informacje
otrzymałam/em błędne informacje
poproszono mnie o kontakt w innym terminie
inne trudności - proszę podać jakie?
Twoja własna odpowiedź:
Wyczyść pola
Następne pytanie

8. Czy uważa Pan/Pani, że należałoby coś zmienić w sposobie obsługi klientów? Jeżeli tak, to proszę wskazać co: 

Twoja własna odpowiedź:
Wyczyść pola
Następne pytanie