Ankieta badania satysfakcji klientów Urzędu Miasta Racibórz - 2021

Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

Szanowni Państwo! 

Jeżeli korzystaliście Państwo z usług naszego Urzędu, zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety badania satysfakcji klientów. Wyniki tej ankiety pozwolą nam podejmować działania, w wyniku których poprawimy pracę naszego Urzędu.  

Przejdź do ankiety